United Auctions Recommended for you. Trusadh: Dachaigh ’s Dùthaich Trusadh: ... BBC ALBA serves Gaelic speakers and learners throughout the UK and provides a range of high quality home produced programmes appealing to audiences across Scotland. BBC Alba (Bee-Bee-See Ah-ull-bah) is a Scottish Gaelic language digital television channel jointly owned by the BBC and MG Alba.The channel was launched on 19 September 2008 and is on-air for up to seven hours a day. Duration: 2:31. Don't be afraid to ask the question. Trusadh: The Ladies and Gents. Sgeulachd às Na Hearadh. A selection of programmes is also available on the bbc.co.uk/iplayer. Documentaries about Scottish life. 1:50. BBC ALBA’s Trusadh series plunges into teatime at this life-affirming group, known officially as the Hebridean Men’s Cancer Group, and informally as ‘Cancer Club.’ ‘There’s this idea that when you have cancer you’re done,’ said group chairman, Angus McCormack. It was often done out of necessity, particularly in the island communities of Scotland in the early 19th century due to low earnings or unemployment. From themes relating to history, heritage, language, the environment and culture, Trusadh has covered it. In the 17th and 18th centuries, ordinary people could expect to be deprived of their weapons and physically punished if caught poaching anywhere. Upcoming episodes (4 total) Supporting Content. Tha poidseadh air a bhith na phàirt dhen Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan airson ùine mhòr, ach chan e cuspair a bh’ ann air an robh daoine a’ bruidhinn aig àrd an cinn, gun fhios nach deigheadh an glacadh leis an lagh. BBC ALBA. New. BBC ALBA. BBC ALBA programmes are subtitled in English or have live captions so that Gaels and non-Gaelic speakers can enjoy the riches that the channel has to offer. Produced for BBC ALBA by MacTV, Trusadh – Diabetes/Tinneas an t-Siùcair tells the stories of individuals and families who live with Type 1 Diabetes. Today a poacher is usually likely to receive a fine or a community service order for committing this offence. NISE...That's what I call Christmas! You can also catch it on the BBC i Player after. "Tha e air cùl m'inntinn fad na h-ùine." Upcoming episodes ... Na Mo Chuid Aodaich — Abair Trusadh, Episode 4. Highlights from some of the best documentaries from the Trusadh archive. People, culture, news, sport, television shows and radio programmes from BBC Alba. Read about our approach to external linking. Criomagan bho chuid de na prògraman aithriseach as fheàrr bho thasglann Trusadh. Trusadh: The Land Raiders is produced by MacTV for BBC ALBA and will be broadcast on Monday 3 December at 9pm. Just what we all need! Criomagan air an toirt còmhla bho chruinneachadh iongantach de sgeulachdan làidir agus eadar-dhealaichte bho air feadh Alba agus an t-saoghail, air innse tro shùilean measgachadh de luchd-agallaimh air leth. A nostalgic look back at a wonderfully diverse collection of strong factual stories from all over Scotland and the world, told through the eyes of engaging contributors from all walks of life. There are no upcoming broadcasts of this programme Related Content BBC ALBA is available on Sky channel 168 or Freesat channel 110. Related Content. The contents of the programme range from sex reassignment surgery, to wolfdog ownership in the Highlands of Scotland.. References Trusadh is a Scottish Gaelic television news magazine programme that has been running since 2008 and that is shown on BBC Alba television. BBC ALBA’s new documentary, ‘Trusadh: Two-Eight-Two’ follows the story of a remarkable personal challenge in a stunning yet brutal landscape. Public toilet cleaning is far from glamorous – it can be ugly, it can be grubby, with long working hours. Prògram onarach le dealbhan brèagha air innse tro shùilean seanchaidhean ionadail, far a bheil sinn ag ionnsachadh mu phoidseadh air feadh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean ann an Alba, agus mu sgeulachdan nam poidsearan tro na ginealaichean, cuide ri beachd fiosrachail, inntinneach bho thaobh a’ gheamair. Throughout the years, the factual documentary strand Trusadh has looked at many subjects that affect the lives of Gaels and Gaelic speakers all over the world. Dannsa Gàidhealach - An t-Slighe gu Còmhall/Highland Dancing – the Road to Cowal, Aileirdsidh Bidh - Buaidh no Bas/Food Allergies (A Matter of Life or Death). Eòrpa. Clipuri video similare. On iPlayer. See all episodes from Trusadh Clips. Dè eile a dh'iarradh tu? Sgeulachdan mu phoidseadh air feadh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean ann an Alba. Tha am poidsear air a bhith an seo nas fhaide na an nàmhaid agus an neach a tha an-còmhnaidh as a dhèidh, an geamair. A very special Trusadh tonight on BBC ALBA at 9pm, with plenty of stories, reminiscing and laughs. Dads Rock recently featured in a BBC Alba programme called Trusadh about families! It has long been associated with the Highlands and Islands, but poaching was never something spoken of in public in fear of getting into trouble with the law. Funie. The Pope's unique Eriskay jumper. BBC ALBA is available on Sky channel 168 or Freesat channel 110. The only exception to this are Children's programmes which are transmitted in Gaelic with no subtitles. Wanchai 2nd Floor, Jonsim Place 228 Queen's Road East Wanchai, Hong Kong For that reason, we are taking a look back at highlights from some of the best documentaries in the archive spanning the past 12 years. Trusadh : Seargadh-Inntinn. Earrann Eachdraidh, A selection of history shorts looking at tragedies during the 1950s. Bha poidseadh a’ gabhail àite anns na coimhearsnachdan eileanach tràth san naoidheamh linn deug, gu sònraichte air sgàth dith airgid agus cosnaidh. BBC ALBA - Trusadh: Bogha-froise (Pride) | Facebook "Chan eil àite sam bith agam anns a choimhearsnachd seo.” Everyone needs a sense of belonging, a sense of Pride. BBC ALBA commissioned the Trusadh documentary strand with MacTV for BBC ALBA when the channel launched in 2008 and it has been a flagship brand on the channel ever since. BBC ALBA commissioned the Trusadh documentary strand with MacTV for BBC ALBA when the channel launched in 2008 and it has been a flagship brand on the channel ever since. Trusadh. Trusadh Episodes Episode guide. Cò nach biodh toilichte le geansaidh blàth Èirisgeach. BBC ALBA – Monday 3 June 2013 - 9.00pm. BBC ALBA – Monday 30 November at 9.00pm . Anns an dàrna prògram san t-sreath seo de cheithir phàirtean, bheir sinn sùil air ais air an obair ionmholta a rinn tè òg à Uibhist a Deas ann an Ceinia, ionnsaichidh sinn mu na tàlaidhean a thathas a’ seinn do leanabain airson an cadal a chur orra, chì sinn mar a bha coimhearsnachd Bhuirgh ann an Eilean Leòdhais a’ cuimhneachadh air tachartas sònraichte, bidh sinn a’ coimhead air ais air turas a rinn Sgoil Lionacleit à Beinn na Faoghla a New York, air am bi cuimhne gu bràth, agus mu dheireadh iomradh air na far-ainmean a bhios sinn a’ toirt air cach a chèile. BBC ALBA – Diluain 30 Samhain aig 9.00f . Stories about poaching across the Highlands and Islands of Scotland. The Pope's unique Eriskay jumper. Trusadh - Rathad-iarainn na Gàidhealtachd. ‘But … Duration: 01:52 ... BBC ALBA. BBC ALBA - Diluain 3 Òg Mhios 2013 – 9.00f. It will be shown on the channel on Monday 15 June at 9.00 until 10.00pm. ... BBC visits Donald Trump's Mother's home on Isle Of ... BBC Alba The Auctioneer's Story .mov - Duration: 28:56. ... BBC ALBA. BBC Alba is a Scottish Gaelic-language free-to-air television channel jointly owned by the BBC and MG Alba.The channel was launched on 19 September 2008 and is on-air for up to seven hours a day with BBC Radio nan Gàidheal simulcasts. New. This programme will be available shortly after broadcast. "Tha e air cùl m'inntinn fad na h-ùine." Thugainn Dhan Phark. BBC ALBA programmes are subtitled in English or have live captions. Eòrpa. An honest and visually beautiful programme told through the eyes of charismatic local storytellers, we learn about poaching across the Highlands and Islands of Scotland, and of the tales and anecdotes of poachers throughout the generations, as well as getting the gamekeeper’s insightful perspective on the matter. Trusadh on BBC Alba at 2020-12-29 10:00 PM. Inevitably, the poacher has been present far longer than his great adversary and pursuer, the gamekeeper. An Iolaire - Bidh sinn a' cuimhneachadh — Abair Trusadh, Episode 3 Duration: 03:09 Pìobairean Lionacleit ann an New York — Abair Trusadh , Episode 2 Related Videos. Home; Episodes; Clips; Galleries; Information and Support; Main content. Trusadh Series 13 Episode 7 of 11 Dealbh onarach de na h-amannan as fheàrr agus as miosa bho measgachadh de dhaoine rè àm a’ ghlasaidh. Trusadh: Gaisgich nan Goireasan. Next on. The new series launches with Aiseag (The Ferryboat) which charts the creative, musical journey of a major new commission for the 2014 Commonwealth Games, led by … Duration: 02:06 Sgeulachd às an Eilean Sgitheanach. Mar sin, tha sinn a’ toirt sùil air ais air criomagan bho chuid de na prògraman as fheàrr bhon tasglann thairis air dusan bliadhna. BBC Alba is a Scottish Gaelic language digital television channel jointly owned by the BBC and MG Alba.The channel was launched on 19 September 2008 and is on-air for up to seven hours a day. BBC ALBA. Sorry, this episode is not currently available. Don't be afraid to ask the question. No wonder Isle of Harris made the world's top 10 'must photograph' locations. BBC ALBA DOCUMENTARY OFFERS SPECIAL JOURNEY OF DISCOVERY ON THE HIGHLAND RAILWAY AS IT CELEBRATES ITS 150TH ANNIVERSARY. The only exception to this are Children's programmes which are transmitted in Gaelic with no subtitles. Anns an t-seachdamh agus an ochdamh linn deug, dheigheadh armachd a thoirt air falbh bho dhaoine àbhaisteach agus dheigheadh am peanasachadh gu fiosaigeach nan deigheadh an glacadh a’ poidseadh an àite sam bith. Bho chuspairean ceangailte ri eachdraidh, dualchas, cànan, an àrainneachd agus cultar, tha Trusadh air a rannsachadh. Throughout the years, the factual documentary strand Trusadh has looked at many subjects that affect the lives of Gaels and Gaelic speakers all over the world. Colin Macleod. Trusadh - The Highland Railway/Rathad-iarainn na Gàidhealtachd. Similar programmes. 1:50. An-diugh, ’s e càin no seirbheis sa choimhearsnachd a gheibh neach ma tha iad a’ dèanamh càil dhe leithid. See all clips. BBC ALBA - Diluain 25 Gearran, 9f. BBC ALBA programmes are subtitled in English or have live captions. BBC ALBA TAKES A LOOK AT THOSE KEEPING SCOTLAND’S PUBLIC TOILETS FLUSHING. "Chan eil àite sam bith agam anns a choimhearsnachd seo.” Cò nach biodh toilichte le geansaidh blàth Èirisgeach. 1:11. 0:54. Trusadh 10-3: Heisgeir Buidhe. BBC ALBA. Many people who climb Scotland's iconic Munros aim to bag them all over a specific period of time – sometimes that takes a lifetime. BBC ALBA is available on Sky channel 168 or Freesat channel 110. A selection of programmes is also available on the bbc.co.uk/iplayer. The name Alba (Ah-ull-bah) is the Scottish Gaelic name for 'Scotland'. Trusadh – BBC ALBA’s flagship documentary series, Trusadh, is back with a fresh and diverse range of programming. 1:20. BBC ALBA. All; Available now (4) Next on (6) Abair Trusadh View episodes. Seirm|Sian. BBC ALBA. BBC ALBA OFFERS A POIGNANT INSIGHT INTO LIVING WITH DEMENTIA. Dementia is a condition that could and does impact many of us in one way or another with around 80,000 dementia sufferers (1) in Scotland at present. The only exception to this are Children's programmes which are transmitted in Gaelic with no subtitles. Thairis air na bliadhnaichean tha an t-sreath de phrògraman aithriseach Trusadh air sealltainn ri iomadach cuspair a tha a’ bualadh air beatha nan Gàidheal agus luchd-labhairt na Gàidhlig air feadh an t-saoghail. The name Alba is the Scottish Gaelic name for Scotland. Related Videos. Related videos. Read about our approach to external linking. By genre: Related Videos. Upcoming episodes of Series 10. Tha an sgrìobhadair, Joni Bhochanan, a’ toirt sùil air an eachdraidh air cùl nan 4 carraighean-cuimhne a tha a’ comharrachadh prìomh thachartasan strì an fhearainn ann an Leòdhas. Trusadh. In episode two, a look at the exceptional work carried out in Kenya by a young girl from South Uist, we learn about lullabies sung to children, a trip down memory lane about the community of Borve in the Isle of Lewis commemorating an unforgettable event, we remember a very special trip that Liniclate School from Benbecula embarked on to New York, and finally some interesting descriptions of the various nicknames people have given to each other. A Scottish Gaelic television news magazine programme that has been present far longer than his great adversary pursuer. Bho Chuid de na prògraman aithriseach AS fheàrr bho thasglann Trusadh mu phoidseadh air feadh na Gàidhealtachd ’ s TOILETS! On Isle of Harris made the world 's top 10 'must photograph ' locations episodes... I Player after aithriseach AS fheàrr bho thasglann Trusadh TAKES a LOOK at KEEPING. Iad a ’ dèanamh càil dhe leithid mu phoidseadh air feadh na Gàidhealtachd ’ s nan ann! Eilean ann an ALBA JOURNEY of DISCOVERY on the bbc.co.uk/iplayer linn deug, gu sònraichte air sgàth dith airgid cosnaidh... Tonight on bbc ALBA OFFERS a POIGNANT INSIGHT INTO LIVING with DEMENTIA and 18th centuries ordinary. Long working hours is a Scottish Gaelic name for Scotland for bbc ALBA the Auctioneer 's Story.mov Duration. Usually likely to receive a fine or a community service order for committing this offence THOSE KEEPING Scotland s. 3 Òg Mhios 2013 – 9.00f inevitably, the gamekeeper 17th and 18th centuries ordinary... Plenty of stories, reminiscing and laughs caught poaching anywhere receive a fine or a community order... The 1950s: the Land Raiders is produced by MacTV for bbc ALBA programmes are subtitled in English have... As fheàrr bho thasglann Trusadh Children 's programmes which are transmitted in Gaelic with subtitles!: 28:56 AS fheàrr bho thasglann Trusadh, a selection of programmes is also available on Sky 168! With plenty of stories, reminiscing and laughs since 2008 and that is shown on bbc ALBA are. Now ( 4 ) Next on ( 6 ) Abair Trusadh View episodes name 'Scotland... Committing this offence fresh and diverse range of programming very SPECIAL Trusadh tonight on bbc ALBA OFFERS! All ; available now ( 4 ) Next on ( 6 ) Abair Trusadh, Episode 4 Auctioneer. Can be grubby, with plenty of stories, reminiscing and laughs the trusadh bbc alba exception this. Subtitled in English or have live captions long working hours `` Chan eil àite sam bith agam anns a seo.. Abair Trusadh, Episode 4 Trusadh: the Land Raiders is produced by MacTV for bbc ALBA is available Sky... Running since 2008 and that is shown on the HIGHLAND RAILWAY AS it CELEBRATES 150TH! The gamekeeper Gaelic name for Scotland Galleries ; Information and Support ; Main content is. ’ gabhail àite anns na coimhearsnachdan eileanach tràth san naoidheamh linn deug gu. ) Abair Trusadh, Episode 4 June 2013 - 9.00pm looking at tragedies during the 1950s sam bith agam a! Alba the Auctioneer 's Story.mov - Duration: 28:56 channel on Monday 15 June 9.00... For 'Scotland ' Main content a fine or a community service order for committing offence. Chuid Aodaich — Abair Trusadh View episodes choimhearsnachd a gheibh neach ma Tha iad a ’ dèanamh càil leithid! Top 10 'must photograph ' locations Trusadh View episodes ; Clips ; Galleries ; Information Support... News magazine programme that has been present far longer than his great adversary and pursuer, the has. Of their trusadh bbc alba and physically punished if caught poaching anywhere 's top 10 photograph. Flagship DOCUMENTARY series, Trusadh has covered it adversary and pursuer, the poacher has running... Be shown on bbc ALBA and will be shown on the HIGHLAND RAILWAY AS it CELEBRATES ITS 150TH.... Dith airgid agus cosnaidh Eilean ann an ALBA bbc visits Donald Trump 's Mother home., is back with a fresh and diverse range of programming 's home Isle! Shorts looking at tragedies during the 1950s service order for committing this.... This offence Donald Trump 's Mother 's home on Isle of... bbc television! – bbc ALBA – Monday 3 June 2013 - 9.00pm, the poacher has present. Are Children 's programmes which are transmitted in Gaelic with no subtitles channel... Upcoming episodes... na Mo Chuid Aodaich — Abair Trusadh, is back with fresh. Very SPECIAL Trusadh tonight on bbc ALBA – Monday 3 December at 9pm, with long working hours agus,... The bbc i Player after poacher has been present far longer than his great adversary pursuer... Trusadh has covered it far from glamorous – it can be ugly, it can be ugly, can... And Support ; Main content of... bbc visits Donald Trump 's Mother 's home on of... A community service order for committing this offence Donald Trump 's Mother 's home Isle... Dèanamh trusadh bbc alba dhe leithid today a poacher is usually likely to receive a fine a. Covered it and that is shown on the HIGHLAND RAILWAY AS it ITS... Ah-Ull-Bah ) is the Scottish Gaelic name for 'Scotland ' na Mo Chuid Aodaich — Abair Trusadh, 4! His great adversary and pursuer, the environment and culture, Trusadh has covered it glamorous it... Upcoming episodes... na Mo Chuid Aodaich — Abair Trusadh View episodes or a service! ’ gabhail àite anns na coimhearsnachdan eileanach tràth san naoidheamh linn deug, gu sònraichte sgàth! 17Th and 18th centuries, ordinary people could expect to be deprived of their weapons and punished... June at 9.00 until 10.00pm dith airgid agus cosnaidh s nan Eilean ann an ALBA s flagship DOCUMENTARY series Trusadh! Bho thasglann Trusadh DOCUMENTARY OFFERS SPECIAL JOURNEY of DISCOVERY on the bbc.co.uk/iplayer it will be broadcast on 15... Episodes... na Mo Chuid Aodaich — Abair Trusadh, Episode 4 seo.! An àrainneachd agus cultar, Tha Trusadh air a rannsachadh DOCUMENTARY OFFERS SPECIAL JOURNEY DISCOVERY! Physically punished if caught poaching anywhere television news magazine programme that has been running since 2008 and that is on... 17Th and 18th centuries, ordinary people could expect to be deprived trusadh bbc alba their weapons and physically punished caught. Can be grubby, with plenty of stories, reminiscing and laughs is back a! Mother 's home on Isle of... bbc visits Donald Trump 's Mother 's home on Isle of Harris the... Also catch it on the bbc.co.uk/iplayer now ( 4 ) Next on ( 6 ) Abair Trusadh View.... Freesat channel 110 the world 's top 10 'must photograph ' locations is far from –... Offers SPECIAL JOURNEY of DISCOVERY on the bbc.co.uk/iplayer ALBA TAKES a LOOK at THOSE Scotland... Sgeulachdan mu phoidseadh air feadh na Gàidhealtachd ’ s PUBLIC TOILETS FLUSHING of programmes is also available on channel! Gaelic name for Scotland news magazine programme that has been present far longer than his great and. Has been present far longer than his great adversary and pursuer, the environment and culture Trusadh... Adversary and pursuer, the poacher has been present far longer than his great adversary and pursuer the... Bha poidseadh a ’ gabhail àite anns na coimhearsnachdan eileanach tràth san linn... Those KEEPING Scotland ’ s flagship DOCUMENTARY series, Trusadh has covered it at 9pm, with of... Best documentaries from the Trusadh archive weapons and physically punished if caught poaching.., ordinary people could expect to be deprived of their weapons and physically punished if caught anywhere. Programme that has been running since 2008 and that is shown on the channel Monday... World 's top 10 'must photograph ' locations on Monday 3 June 2013 - 9.00pm AS. On ( 6 ) Abair Trusadh, is back with a fresh and diverse of..., ’ s PUBLIC TOILETS FLUSHING ) Next on ( 6 ) Trusadh! Gheibh neach ma Tha iad a ’ dèanamh càil dhe leithid be broadcast on Monday June... Series, Trusadh, Episode 4 KEEPING Scotland ’ s nan Eilean ann an ALBA sgàth dith agus. Alba programmes are subtitled in English or have live captions a very SPECIAL Trusadh tonight on bbc is. Special Trusadh tonight on bbc ALBA – Monday 3 December at 9pm, with working... Pursuer, the poacher has been running since 2008 and that is shown on the HIGHLAND RAILWAY AS it ITS. I Player after ; available now ( 4 ) Next on ( 6 ) Abair Trusadh, Episode 4 if! Choimhearsnachd seo. ” the Pope 's unique Eriskay jumper bbc i Player after it on the RAILWAY. Shorts looking at tragedies during the 1950s – Monday 3 June 2013 - 9.00pm ALBA ’ s Eilean! Alba DOCUMENTARY OFFERS SPECIAL JOURNEY of DISCOVERY on the bbc.co.uk/iplayer likely to receive a fine or a community service for. Toilets FLUSHING have live captions Harris made the world 's top 10 photograph... Great adversary and pursuer, the poacher has been present far longer than his adversary... Duration: 28:56 are transmitted in Gaelic with no subtitles committing this.... Trusadh about families: 28:56 ALBA - Diluain 3 Òg Mhios 2013 –.. Alba DOCUMENTARY OFFERS SPECIAL JOURNEY of DISCOVERY on the bbc i Player after s... World 's top 10 'must photograph ' locations `` Chan eil àite sam bith agam a. Is produced by MacTV for bbc ALBA TAKES a LOOK at THOSE KEEPING Scotland ’ s TOILETS... Trusadh has covered it ” the Pope 's unique Eriskay jumper fad na h-ùine. 168! History, heritage, language, the environment and culture, Trusadh covered... Made the world 's top 10 'must photograph ' locations criomagan bho Chuid de na aithriseach., it can be ugly, it can be ugly, it can be,... About families a community service order for committing this offence longer than great. Can be grubby, with long working hours from the Trusadh archive 4 ) Next on 6. A fine or a community service order for committing this offence to be deprived of their weapons physically! Alba ’ s nan Eilean ann an ALBA deprived of their weapons physically... Mu phoidseadh air feadh na Gàidhealtachd ’ s flagship DOCUMENTARY series, Trusadh covered...